วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประวัติโดยย่อ

สวัสดิ์ สุวรรณปักษ์ ศิลปินอิสระ เชี่ยวชาญการวาดด้วยเทคนิคสีน้ำแบบทึบที่หาตัวจับยากในเมืองไทยเจ้าของผลงานรางวัลมากมาย อาทิ• รางวัลยอดเยี่ยมเหรียญทอง (Illustrations For Young Readers Award 2006)• รางวัลชนะเลิศ ออกแบบโปสเตอร์ ของสมาคมสตรีไทยในพระบรมราชูปถัมป์• รางวัลชนะเลิศ ออกแบบโปสเตอร์ ของสวนสัตว์ดุสิต• รางวัลชนะเลิศ เขียนภาพตราไปรษณียากร ชุดเครื่องตามประทีป ชุดแมลงปอ ชุดปะการังดอกไม้ ชุดแมวไทย• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เขียนภาพตราไปรษณียากร ชุดอนุรักษ์ขนมไทย และ ชุดไก่แจ้• รางวัลชมเชย งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ หนังสือชุดอนุรักษ์มรดกไทย (เครื่องตามประทีป) ฯลฯ